Kan jag göra ROT-avdrag? 

Om du anlitar en hantverkare för att genomföra ditt fönsterbyte kan du ha möjlighet att göra skatteavdrag på arbetet – så kallat ROT-avdrag. Avdraget motsvarar 30 procent av arbetskostnaden, inklusive moms. När du utnyttjar ROT-avdraget får du skattelättnaden direkt vid köpet av tjänsten. Det innebär att du betalar 70 procent av arbetskostnaden till företaget som du anlitar och företaget begär sedan in resterande 30 procent från Skatteverket.