Är 2-glasfönster bra?

2-glas fönster är bra till hus med lägre krav på energieffektivitet, till exempel:

  • Sommarhus
  • Garage
  • Förråd
Det beror på att ett modernt 2-glasfönster har U-värde omkring 1,5. U-värde är ett mått på energieffektivitet där ett lägre värde visar på en mer energieffektiv produkt. Enligt Boverket ska man välja fönster med U-värde 1,2 eller lägre till hus som används under hela året.